Søknadsplikt for våtrom

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom. Altså rom hvor vegger og gulv blir utsatt for vannsøl. Det er tekniske krav til hvordan et våtrom skal utformes. Det finnes videre standarder, preaksepterte løsninger og anbefalinger man kan følge for å oppfylle de tekniske kravene.

Innstallering, endring eller reparasjon av våtrom i eksisterende bygg, innenfor en bruksenhet eller brancelle, er ikke søknadspliktig. Det vil for eksempel si at dersom du ønsker å endre et rom i eneboligen din for å bygge et nytt bad, trenger du ikke søke om tillatelse for dette.

I nybygg og nytt tilbygg over 50 kvm er innstallering av våtrom derimot avhengig byggesøknad.

Også dersom man som følge av tiltaket bryter branncelle vil våtrommet være søknadspliktig. Dette vil for eksempel kunne gjelde hvis endring eller reparasjon av våtrom i en leilighet medfører at man bryter branncella til naboleiligheten. Branncella kan for eksempel brytes ved rørgjennomføring. Når arbeider med våtrom er søknadspliktig gjelder også lovens regler om ansvarsrett.

Husk at selv om et våtrom ikke er søknadspliktig gjelder likevel de tekniske kravene for hvordan et våtrom skal bygges.