Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Når arbeidet med bygget er avsluttet må man anmode om ferdigattest før man kan ta bygningen i bruk. Dersom deler av arbeidet ikke er sluttført, men sikkerheten til beboerne og bygningen er ivaretatt, kan man be om midlertidig brukstillatelse. Dersom en ansvarlig søker har håndtert byggesøknaden er det også de som skal sende anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse inn til kommunen.

Dokumentasjonskravet til innsendelse av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse varierer noe. For ferdigattest er det blant annet viktig at man kan bekrefte at FDV -dokumentasjon er gjort tilgjengelig for eier av bygget. Videre må man forsikre seg om at alle aktører er ferdig med sine arbeider. Ofte har kommunene også satt vilkår i byggetillatelsen. Disse må være oppfylt før man kan sende inn søknad for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Når vi er ansvarlig søker og har utarbeidet en byggesøknad, følger vi saken fram til det er gitt ferdigattest. Når bygget er ferdigstilt innhenter vi nødvendig dokumentasjon. Deretter vurderer vi om det skal søkes midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Byggesøknad er vår greie!