Byggesøknad

Har du skjemaskrekk?

Mitt navn er Tonia og jeg jobber som byggesaksrådgiver i Norsk Bygningsrådgivning.

På byggesaksavdelingen jobber vi med utforming av byggesøknader, delesaker og seksjonering. Vi påtar oss også oppgaven som ansvarlig søker over hele landet. Uansett hva du ønsker å bygge, veileder vi deg profesjonelt gjennom søknadsprosessen. I denne prosessen fungerer vi også som en brobygger mellom deg, som husleverandør, byggmester, eiendomsutvikler eller tiltakshaver, og kommunen.

Ved å la oss håndtere din byggesøknad er du sikret en profesjonell gjennomføring av saken. Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og dette kan være med på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for ditt prosjekt.

Trenger du en arkitekt til prosjektet ditt, ta gjerne kontakt med Jon på vår arkitektavdeling.

Her får du svar på spørsmål vi ofte får, som for eksempel: må jeg ha byggesøknad for mitt prosjekt?

En byggesøknad kan oppleves som et voldsomt skjemavelde. For noen oppleves det å fylle ut byggesøknader som vanskelig i seg selv. For andre er det tiden og usikkerhet rundt krav i de enkelte kommuner som kan være utfordringen. Dersom du har søkt kommunen om byggetillatelse selv noen gang, har du kanskje opplevd at kommunen etterspør ytterligere dokumentasjon underveis, at praksis i de forskjellige kommunene eller hos de forskjellige saksbehandlerne ikke er lik, eller at kommunen er vanskelig å få i tale. Selv det å søke om å få utføre relativt små tiltak, som oppføring av hytter, fasadeendring, tilbygg eller påbygg, kan oppleves som utfordrende. Husk at vi ikke har andre oppgaver enn det å jobbe med byggsøknaden. Vi opererer som ansvarlig søker på et tresifret antall byggesøknader i året og er derfor oppdatert på praksis i de fleste kommuner i landet.

Som ansvarlig søker lager vi byggesøknaden din og følger den helt til prosjektet ditt får ferdigattest. Det vil blant annet si at vi tar oss av alt fra innhenting av underlag fra offentlige myndigheter, utfylling av alle søknadspapirer og innhenter signaturer på erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring fra andre aktører i byggesaken. Vi går alltid gjennom regelverket for å sjekke om det som skal bygges er avhengig av dispensasjon. Det gir en ekstra trygghet før saken sendes inn. Flere i teamet vårt har erfaring som kommunale byggesaksbehandlere og vet hva som vektlegges ved byggesaksbehandling. Vi tar oss også av nabovarsling og håndterer eventuelle merknader fra disse.

All kommunikasjon med kommunen går gjennom oss. Vi blir som en brobygger mellom deg som tiltakshaver eller byggherre og kommunen. Målet er å kommunisere til kommunen hva du ønsker ut av din eiendom og ditt tiltak. Med mange byggesaker i ryggen og lang erfaring fra byggebransjen, hjelper vi så deg til å forstå hva kommunen krever fra deg og ditt tiltak.

Kort oppsummert; alt dette gjør at du kan bruke din tid på det du kan best!

Byggesøknad er vår greie!

Norsk Bygningsrådgivning håndterer våre byggesøknader. I Norges tøffeste boligmarked er det kun det beste som gjelder!

Janne Strandbråten,
daglig leder i Block Watne Fluks
Tonia Westby Hansen

Tonia
Westby Hansen

Byggesaksrådgiver