La din byggesøknad bli håndtert av profesjonelle.

Et av Norsk Bygningsrådgivning sine kjerneområder er utfylling av byggesøknader for private og profesjonelle aktører. Norsk Bygningsrådgivning håndterer søknader for deg som skal bygge garasje like profesjonelt som for større utbyggere.

Vi har spesialisert oss på utforming av byggesøknader for småhusbebyggelse med tilhørende anlegg i tiltaksklasse 1. Det vil si at vi fyller ut byggesøknader for eneboliger, flermannsboliger, garasjer, påbygg, tilbygg ol.

En byggesøknad er et formelt krav dersom du ønsker å oppføre bygning, tilbygg eller påbygg. I utgangspunktet kreves det søknad også for rivning og fasadeendring av eksisterende bygg. De formelle kravene kan noen ganger virke vanskelige og vi tilbyr derfor å fylle ut din byggesøknad til en avtalt pris.

Ved å la Norsk Bygningsrådgivning stå for utformingen av din byggesøknad er du sikret en profesjonell håndtering av saken. Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og dette kan være med på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for ditt prosjekt.

Dersom byggesøknaden din krever ansvarlig søker kan Norsk Bygningsrådgivning også tilby også dette.

Norsk Bygningsrådgivning har sentral godkjenning som søker i tiltaksklasse 1.

 

Ansvarlig søker

Norsk Bygnignsrådgivning kan være ansvarlig søker for ditt byggeprosjekt. Vi har sentral godkjenning for søkefunksjonen i tiltaksklasse 1. 

Sentral godkjenning er en prekvalifisering av foretak som søker ansvarsrett i byggesaker. Dette gjør at foretaket slipper å dokumentere kvalifikasjonskravene i hver enkelt byggesak. Kommunen kan da i utgangspunktet begrense seg til å kontrollere om det er samsvar mellom foretakets faktiske kompetanse og det fagområdet det søkes om ansvarsrett for.

Norsk Bygningsrådgivning kan også bistå Deres foretak i å søke om sentral godkjenning for en fast pris. Med sentral godkjenning sparer man både tid og gebyrer i byggesøknaden. Dette hjelper ditt foretak å være konkurransedyktig markedet. Sentral godkjenning gis for søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Det er viktig å huske at ansvarsrett bare gis til foretak, herunder etater og andre offentlige organer. Søknad om ansvarsrett må dokumentere foretakets kompetanse og systemer.

Norsk Bygningsrådgivning anbefaler sine kunder alltid å bruke foretak som har sentral godkjenning.

Norsk Bygningsrådgivning har sentral godkjenning som søker i tiltaksklasse 1.

I utgangspunktet skal alle tiltak som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven nabovarsles. Kommunen har likevel myndighet til å unnta fra nabovarsling dersom naboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket

Eiere og festere av naboeiendom og gjenboereiendom skal varsles. Leieboere skal ikke varsles. Naboeiendom har felles grense med eiendommen hvor tiltaket skal utføres. Gjenboereiendom er eiendom som ikke har felles eiendomsgrense med tomten der tiltaket skal utføres, men skilles av vei, gate, elv eller annet areal. Fra naboer og gjenboere er varslet til byggesøknaden sendes må det ikke gå mer enn ett år.

Merket under

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom. Altså rom hvor vegger og gulv blir utsatt for vannsøl. Det er tekniske krav til hvordan et våtrom skal utformes. Det finnes videre standarder, preaksepterte løsninger og anbefalinger man kan følge for å oppfylle de tekniske kravene.

Innstallering, endring eller reparasjon av våtrom i eksisterende bygg, innenfor en bruksenhet eller brancelle, er ikke søknadspliktig. Det vil for eksempel si at dersom du ønsker å endre et rom i eneboligen din for å bygge et nytt bad, trenger du ikke søke om tillatelse for dette.

I nybygg og nytt tilbygg over 50 kvm er innstallering av våtrom derimot avhengig byggesøknad.

Etter innføring av nye byggeregler, kreves det ikke alltid byggesøknad for oppføring av garasjer.

Garasjer som er unntatt søknadsplikt

En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående bygning på en bebygd eiendom. Bygget kan bare ha én etasje. Den kan altså ikke inneholde kjeller eller loft. Garasjen kan ikke brukes til beboelse, og heller ikke til overnatting uten byggesøknad.

Kontakt

Address:
Teiefjellet 10, 2022 GJERDRUM
Tel:
+(47) 414 53 550
Website:
norskbygning.no
Email:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om oss

Godkjent for ansvarsrett, vi kan byggesøknader. La byggesøknaden bli en enkel prosess.

Sosiale medier