Skogveien

Prosjekt: Skogveien Asker Tomannsbolig 2016                                    
Tiltakshaver: Greveskogen Eiendom AS

Tomta ligger høyt og er sterkt hellende N-S, med flott utsikt over både Oslofjorden og innover mot Skaugum og Kolsås. Nord-vestre del av tomta er del av et LNF-område som går over i store sammenhengende friområder med skog og turstier. Eksiterende hus på tomt, et byggmesterhus med hvitt panel og 45 graders takvinkel, bevares og er ledende mht stil på ny tomannsbolig. Topografi, utsikts- og solforhold har vært styrende i utvikling av prosjektet.