Nygårdsårsen

Prosjekt: Nygårdsåsen3 nye eneboliger
Tiltakshaver: North Bridge Boligutvikling AS
Status: Rammetillatelse Ås kommune 2019

3 nye eneboliger på relativt flat tomt med skråning mot vest og god sikt. Eksisterende bolig øst på tomten er bevart.

Boligene ligger i vifteform, tre smale bygningsvolumer, med tilhørende utearealer som åpner mot syd og vest. En fordelaktig bebyggelsesstruktur også for eksisterende bolig som på denne måten bevarer både utsikt og romlighet. Gode sol- og lysforhold for samtlige enheter på tomta.