Løvenstad

Prosjekt: Løvenstad – 2 eneboliger
Tiltakshaver: Stema Invest AS
Status: Byggesøkt Rælingen kommune 2018

Flott beliggende tomt i åsside orientert mot vest. Utfordrende og karakterrik topografi, sterkt hellende Ø-V, gir fint utgangspunkt for prosjektering av to nye eneboliger. Eksisterende hus nord på tomten bevares.

Boligene er plassert på tvers av høydekurver, med svært ulik situasjon mot hhv øst og vest. Bygg og adkomst forankres oppe på åskammen mot en fin og rolig boliggate i øst. Vi holder en lav profil med én etasje mot øst og ønsker å styrke en lokal småskala-karakter. Mot vest er bratt terreng, svært gode utsiktsforhold og en situasjon uten innsyn. Vi utnytter dette i dobbel etasjehøyde samt terrasse på tak, uten å svekke åssidens karakter og den eksponerte situasjonen mht fjernvirkning.