Liadammen

Prosjekt: Liadammen Enebolig
Tiltakshaver: Privat oppdrag
Status: Under oppføring Hvaler kommune 2019

Tomten ligger høyt med fin utsikt mot syd på øyriket Hvaler. Landskapet er lett kupert, i hovedsak glattskurte svaberg, med noe lav vegetasjon. Tomten skråner ned i retning Utgårdskilen i sydøst.

Ny enebolig med to boenheter, tilrettelagt arbeidsplass/hjemmekontor tilgjengelig for begge boenheter og frittliggende garasje. For å tilfredsstille ulike behov og funksjoner, samt krav til tilgjengelighet for én boenhet, er adkomstforhold, terrengbehandling og plassering vært styrende i utvikling av boligen som helhet.