Hytte Nordseter

Prosjekt: Hytte Nordseter – Tilbygg og ombygging
Tiltakshaver: Privat oppdrag
Status: Byggesøkt Lillehammer kommune 2019

Kupert naturtomt i lavfjellet med lav vegetasjon og noe spredt furu-vegetasjon. Fin utsikt og usjenert beliggenhet i et spredt bebygd hytteområde.

En liten hytte der det er behov for mer plass for å tilfredsstille funksjon som familiehytte, samtidig ønske om en totaloppgradering av byggets fysiske rammer. Tilbygget legges til i forlengelse av eksisterende volum, nytt tak får endret vinkel for større utnyttelse og plass til hems og åpen himling i stue. Prosjektet er løst med tanke på å oppnå balanse mellom en enkel byggestil i tre og et moderne utrykk der lys, åpenhet og kontakt er vesentlige faktorer.